fbpx

Kupując mieszkanie pod wynajem, zapewne wiesz, że kosztu zakupu mieszkania nie możesz jednorazowo odliczyć od otrzymywanych przychodów z najmu. Pamiętaj jednak, że wydatek na nieruchomość i jej przystosowanie do wynajmu możesz zaliczyć do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Przejdź przez poniższe 6 kroków i dowiedz się, na czym polega amortyzacja mieszkania i jak możesz uwzględnić ją w kosztach, a tym samym jak obniżyć swój podatek od wynajmu!KROK I – USTAL WARTOŚĆ POCZĄTKOWĄ MIESZKANIAW pierwszej kolejności ważne jest, aby ustalić wartość początkową mieszkania, od której będziesz liczyć amortyzację.


Co składa się na wartość początkową?

W wartości początkowej uwzględnij m.in.:

a) cenę zakupu mieszkania;

b) koszty notarialne związane z zakupem mieszkania;

c) podatek PCC związany z zakupem mieszkania;

d) usługi budowlane związane z wykończeniem mieszkania (środka trwałego), takie jak: gipsowanie, malowanie, kładzenie płytek, podłóg, wykonanie instalacji elektrycznych czy hydraulicznych;

e) odsetki od kredytu zapłacone do momentu przekazania mieszkania do używania.


Aby dowiedzieć się, jak samodzielnie ustalić wartość początkową mieszkania, zapoznaj się z kursem online „Podstawy amortyzacji”. Przekonaj się, że wcale nie musisz zlecać tej czynności księgowej!


Wartość początkową możesz również ustalić w sposób uproszczony poprzez wymnożenie powierzchni użytkowej mieszkania przez kwotę 988 zł. Niestety wartość początkowa, którą ustala się w ten sposób, jest z reguły dużo niższa niż wartość rynkowa nieruchomości. Wiąże się to z niższymi odpisami amortyzacyjnymi, a więc również z niższymi kosztami uzyskania przychodów.KROK II – INTERESUJE CIĘ AMORTYZACJA MIESZKANIA?

WYBIERZ METODĘ, KTÓRA PRZYNIESIE CI NAJWIĘCEJ KORZYŚCI!amortyzacja mieszkania - metody amortyzacji

Podstawową metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Polega ona na zastosowaniu stawek ustalonych ustawowo w wykazie stawek.


Kolejną z możliwych opcji – bardzo lubianą przez wynajmujących – jest amortyzacja mieszkania przy zastosowaniu indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Pozwala ona bowiem wygenerować wysokie koszty w stosunkowo krótkim czasie. Opcja ta nie jest jednak dostępna dla każdej nieruchomości.


Tylko w przypadku mieszkań zaliczanych do środków trwałych (czyli mieszkań, do których przysługuje Ci pełne prawo własności) używanych bądź ulepszonych możesz zastosować amortyzację z indywidualnym stawkami. Stawki możesz ustalać samodzielnie. Muszą one jednak mieścić się w limitach określonych w ustawie.


Więcej na temat amortyzacji indywidualnej dowiesz się TUTAJ.KROK III – USTAL STAWKĘ AMORTYZACYJNĄStawkę amortyzacyjną dla amortyzacji liniowej środków trwałych znajdziesz w wykazie stawek będącym załącznikiem do Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Odwiedź poniższe witryny, aby poznać więcej szczegółów:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wykaz stawek amortyzacyjnych


Dla lokalu mieszkalnego stawka amortyzacyjna wynosi 1,5 %. W praktyce oznacza to więc, że rocznie możesz wliczyć w koszty 1,5 % wartości początkowej mieszkania. Dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stawka wynosi 2,5 %.


W przypadku amortyzacji indywidualnej lokalu mieszkalnego (środka trwałego) stawkę ustalasz samodzielnie. Nie może ona jednak przekroczyć 10 %.


Oznacza to zatem, że rocznie możesz wliczyć w koszty nawet 10 % wartości początkowej mieszkania. Wybór stawki 10 % jest jednoznaczny z tym, że mieszkanie będziesz amortyzować przez 10 lat. Jeśli wybierzesz stawkę niższą, np. 5 %, to rocznie będziesz wliczać w koszty 5 % wartości początkowej mieszkania. Oznacza to więc, że amortyzacja będzie dokonywana przez 20 lat.KROK IV – PRZYGOTUJ EWIDENCJĘ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCHRozliczenie amortyzacji w kosztach jest możliwe pod warunkiem prowadzenia odpowiedniej ewidencji.


Zwolnieni z ewidencji są jednak ci wynajmujący, którzy wartość początkową lokalu ustalili metodą uproszczoną (mnożąc kwotę 988 zł przez powierzchnię użytkową mieszkania wyrażoną w metrach kwadratowych).


Ewidencja powinna zawierać następujące elementy:


a) liczbę porządkową;

b) datę nabycia;

c) datę przyjęcia do używania;

d) określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;

e) określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;

f) symbol Klasyfikacji Środków Trwałych;

g) wartość początkową;

h) stawkę amortyzacyjną;

i) kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy oraz kwotę narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony;

j) zaktualizowaną wartość początkową;

k) zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych;

l) wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową;

m) datę likwidacji oraz jej przyczynę lub datę zbycia.


Ewidencję możesz prowadzić przy użyciu programów księgowych. Możesz też skorzystać z excela. Gotowy szablon ewidencji, jak również arkusz, który pozwoli Ci przeprowadzić symulację odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach w oparciu o informacje o Twoich nieruchomościach, otrzymasz w ramach kursu „Podstawy amortyzacji”.KROK V – WPROWADŹ MIESZKANIE DO EWIDENCJIDokonaj odpowiednich zapisów w ewidencji najpóźniej w miesiącu przekazania mieszkania do używania.


Jeśli mieszkanie wprowadzisz do ewidencji później, to dla celów podatkowych będzie to uznane za ujawnienie.KROK VI – DOKONUJ ODPISÓW AMORTYZACYJNYCHAmortyzację możesz rozpocząć dopiero od miesiąca następującego po miesiącu wprowadzenia mieszkania do ewidencji.


Przykładowo, jeśli mieszkanie zostało wprowadzone do ewidencji w październiku, to amortyzację rozpoczniesz od listopada.


Od ujawnionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nieobjętych dotychczas ewidencją, amortyzację możesz rozpocząć począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki lub wartości zostały wprowadzone do ewidencji.


Przykładowo, jeśli mieszkanie zostało ujawnione w ewidencji dopiero w listopadzie, to amortyzację możesz rozpocząć dopiero w grudniu.


Odpisów amortyzacyjnych dokonujesz w równych ratach: co miesiąc, co kwartał lub też co rok.


amortyzacja mieszkania - odpisy amortyzacyjne

Jeśli w danym roku zdecydowałeś się na odpisy miesięczne, to w kolejnym roku możesz to zmienić i dokonywać odpisów co kwartał lub co rok. Możesz też pozostać przy odpisach miesięcznych.


Wybraną metodę amortyzacji stosujesz do pełnego zamortyzowania mieszkania.


Odpisy amortyzacyjne pomniejszają Twój przychód z wynajmu w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych. Pamiętaj jednak, że w ryczałcie amortyzacja mieszkania nie stanowi dla Ciebie kosztów uzyskania przychodów, ponieważ w ryczałcie nie uwzględnia się kosztów!AMORTYZACJA MIESZKANIA – DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!Zainteresowało Cię to, o czym przeczytałeś w powyższym wpisie, jednak chcesz prześledzić konkretne przykłady sytuacyjne i liczbowe? Aby lepiej zrozumieć poruszone tu zagadnienia, zapoznaj się z kursem „Podstawy amortyzacji”. Znajdziesz w nim odpowiedzi na pytania, które najczęściej otrzymuję od moich klientów. Dzięki nim zrozumiesz, dlaczego określone rozwiązania z zakresu amortyzacji są dla Ciebie korzystne. Zrozumiesz również, dlaczego inne nie będą dla Ciebie opłacalne. Po ukończeniu poniższego kursu zyskasz też olbrzymią dawkę wiedzy na temat optymalizacji podatkowej. Zakup kursu „Podstawy amortyzacji” to przede wszystkim inwestycja, która szybko zwróci Ci się w postaci niższych zobowiązań podatkowych z tytułu wynajmu!


okładka amortyzacja mieszkania

Zobacz też pozostałe wpisy!

8 września 2021
5 3 głosowanie
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Jeżeli masz jakieś przemyślenia na ten temat, to umieść to w komentarzux
()
x