Zmiany, które weszły w życie począwszy od 01.01.2022 r., tzw. Polski Ład, wywołały wiele kontrowersji i zamieszania zarówno wśród pracowników, pracodawców, jak i u osób świadczących usługi najmu. Począwszy od 1 lipca 2022 roku nastąpiły kolejne zmiany podatkowe. Rządzący wprowadzili pakiet nowych rozwiązań o nazwie Niskie Podatki. W tym artykule przedstawię konsekwencje, jakie niesie za sobą nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skupię się tu na skutkach istotnych z punktu widzenia osób zajmujących się wynajmem nieruchomości.* KRÓTKIE PRZYPOMNIENIE – JAKIE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄ WYNAJMUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2022?


1. Począwszy od 1 stycznia 2022 r. osoby, które wynajmują nieruchomości w ramach najmu prywatnego opodatkowanego według skali, nie mają obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatek rozliczą dopiero podczas składania zeznania podatkowego za 2022 rok.


2. Ponadto (według przepisów na dzień dzisiejszy) rok 2022 jest ostatnim rokiem, w którym wynajmujący mogą rozliczyć amortyzację mieszkań w kosztach uzyskania przychodów. Dotyczy to tylko tych lokali, które zostały zakupione do końca 2021 roku. Lokale mieszkalne zakupione później nie podlegają amortyzacji.


3. Osoby rozliczające najem prywatny ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą podatek według stawki 8,5% do kwoty 100.000 zł przychodów oraz 12,5% od nadwyżki ponad tę kwotę.


4. U przedsiębiorców zlikwidowano możliwość pomniejszenia podatku o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Począwszy od 2022 roku zmieniono również ich wysokość. Liniowcy obliczają składkę na ubezpieczenie zdrowotne jako 4,9 % od dochodu. Dla osób rozliczających dochody według skali podatkowej stawka wynosi 9 % kwoty dochodu. Z kolei składka ryczałtowców zależy od progu, w którym znajdują się ich przychody.


** Więcej informacji na temat Polskiego Ładu i wywołanych nim zmian istotnych z punktu widzenia wynajmujących znajdziesz TUTAJ.JAKIE ZNACZENIE DLA WYNAJMUJĄCYCH MAJĄ NAJNOWSZE PRZEPISY PODATKOWE? | CO ZMIENIA PAKIET NISKIE PODATKI?niskie podatki a wynajem obniżka pit reditax

Najważniejsza zmiana wprowadzona pakietem Niskie Podatki to obniżka stawki podatku z 17% na 12% dla dochodów opodatkowanych według skali podatkowej.


Poniższa tabela przedstawia nową skalę podatkową obowiązującą dla dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku.


niskie podatki a wynajem stawki podatku skala podatkowa

Poniżej omawiam, jakie skutki dla wynajmujących wywołują rozwiązania zaproponowane w ramach pakietu Niskie Podatki. Skutki te są różne w zależności od wybranej na początku roku formy opodatkowania dochodów z wynajmu nieruchomości.PAKIET NISKIE PODATKI A WYNAJEM W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJeśli wynajmujesz nieruchomości w ramach działalności gospodarczej, to w trakcie roku masz obowiązek płacić zaliczki na podatek.


I. PODATEK LINIOWY | NISKIE PODATKI A WYNAJEM

W sytuacji, gdy Twoją formą opodatkowania najmu jest podatek liniowy, zmiana stawki podatku z 17 % na 12 % Cię nie dotyczy. Podatek nadal obliczasz według stawki 19 %.


Możesz jednak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (lub odliczyć od dochodu) część zapłaconych w trakcie roku składek na ubezpieczenie zdrowotne – maksymalnie 8.700 zł.


UWAGA!

Z możliwości tej można skorzystać już przy obliczaniu zaliczki na podatek za czerwiec 2022 roku bądź za drugi kwartał 2022 roku.


II. RYCZAŁT W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | NISKIE PODATKI A WYNAJEM

Jeśli w ramach działalności gospodarczej rozliczasz najem ryczałtem, to przy obliczaniu kwoty podatku możesz uwzględnić 50 % zapłaconych składek zdrowotnych (poprzez pomniejszenie przychodów).


UWAGA!

Już przy obliczaniu ryczałtu za czerwiec 2022 roku bądź za drugi kwartał 2022 roku można uwzględnić 50 % składek zdrowotnych zapłaconych do 30 czerwca 2022 roku.


III. KARTA PODATKOWA | NISKIE PODATKI A WYNAJEM

Osoby, które w 2022 roku nadal korzystają z karty podatkowej, mogą obniżyć podatek o 19 % zapłaconej w 2022 roku składki zdrowotnej.


UWAGA!

Już w lipcu 2022 roku można pomniejszyć wpłacany podatek o 19 % składek zdrowotnych zapłaconych do 30 czerwca 2022 roku.


IV. SKALA PODATKOWA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | NISKIE PODATKI A WYNAJEM

Jeśli Twoje dochody z działalności gospodarczej są opodatkowane według skali podatkowej, to począwszy od lipca zaliczkę na podatek obliczysz według stawki 12 %. Tu zaszła więc istotna zmiana – obniżka stawki z 17 % na 12 %! Kwota wolna od opodatkowania pozostała na niezmienionym poziomie (nadal 30.000 zł).


UWAGA!

Przedsiębiorcy rozliczający najem według skali podczas obliczania podatku nadal nie mają możliwości uwzględniania zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne!ZMIANA FORMY OPODATKOWANIA | WYNAJEM W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJZ uwagi na zmianę skali podatkowej wprowadzoną pakietem Niskie Podatki przedsiębiorcy, którzy przed 1 lipca 2022 r. rozliczali się podatkiem liniowym lub ryczałtem, będą mogli rozliczyć według skali podatkowej swoje dochody/przychody uzyskane w 2022 roku.

Ryczałtowcy mogą również rozliczyć pierwszą połowę 2022 roku ryczałtem a drugą według skali podatkowej.


niskie podatki a wynajem - zmiana formy opodatkowania - reditax

1. JAK DOKONAĆ ZMIANY FORMY OPODATKOWANIA NAJMU NA ZASADY OGÓLNE W 2022 ROKU?

Zmiana formy opodatkowania z podatku liniowego na zasady ogólne następuje poprzez złożenie po zakończonym roku podatkowym zeznania PIT-36.


W przypadku ryczałtu dostępne są dwie możliwości.

I. Złożenie zeznania PIT-36 za 2022 rok, jeśli wynajmujący chce opodatkować cały dochód za 2022 rok według skali podatkowej.

II. Złożenie do 22 sierpnia 2022 roku oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem przychodów. To opcja dla tych, którzy chcą rozliczyć według skali wyłącznie dochody uzyskane od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku. Wybór tej możliwości skutkuje obowiązkiem złożenia dwóch zeznań za 2022 rok (PIT-28 z ryczałtu za pierwszą połowę roku oraz PIT-36 z dochodów za drugie półrocze).


UWAGA!

Wybór ryczałtu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pozbawia wynajmujących możliwości wspólnego rozliczenia z małżonkiem.


2. JAK OBLICZAĆ PODATEK PO 1 LIPCA 2022 ROKU?

a) podatnik, który od stycznia 2022 do tej pory rozliczał najem podatkiem liniowym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej


Jeśli na początku 2022 roku wynajmujący zdecydował się na podatek liniowy, to w trakcie 2022 roku nadal (po 1 lipca również!) ma obowiązek obliczać i wpłacać zaliczki według stawki 19 %. Zaliczki te zostaną wykazane w PIT-36 jako zaliczki należne i wpłacone bez konieczności ich ponownego przeliczania na zasady ogólne.


b) podatnik, który od stycznia 2022 do tej pory rozliczał najem ryczałtem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (chce zmienić formą opodatkowania na zasady ogólne dla dochodów za cały 2022 rok)


Jeśli na początku 2022 roku wynajmujący prowadzący działalność gospodarczą zdecydował się na opodatkowanie najmu ryczałtem, to w trakcie 2022 roku nadal (po 1 lipca również!) będzie obliczał i płacił ryczałt według stawki 8,5 % oraz 12 %. Nadal ma też obowiązek prowadzić ewidencję przychodów. Należny i wpłacony podatek zostanie zaliczony na poczet podatku według skali.


UWAGA!

Jeśli zdecydujesz się na zmianę formy opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne, to masz obowiązek zaprowadzić i uzupełnić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Należy to zrobić przed złożeniem zeznania PIT-36, w którym zawiadomisz o zmianie formy opodatkowania.


c) podatnik, który od stycznia 2022 do tej pory rozliczał najem ryczałtem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (chce zmienić formą opodatkowania na zasady ogólne dla dochodów od 1 lipca 2022 roku)


Jeśli na początku 2022 roku wynajmujący zdecydował się na opodatkowanie najmu ryczałtem a następnie – poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia – zrezygnuje z tej formy opodatkowania, to za okres od 1 lipca do 31 grudnia będzie musiał obliczać i wpłacać zaliczki na podatek. Na dzień 1 lipca 2022 roku wynajmujący musi też zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.


3. KTO NIE BĘDZIE MÓGŁ SKORZYSTAĆ ZE ZMIANY FORMY OPODATKOWANIA NAJMU?

Z wyboru skali podatkowej nie będą mogli skorzystać Ci przedsiębiorcy, którzy wcześniej złożą w urzędzie skarbowym PIT-36L lub PIT-28. Warto więc poczekać z wysłaniem rozliczenia rocznego aż do uzyskania pewności, która z dostępnych form opodatkowania będzie dla wynajmujących korzystniejsza.PAKIET NISKIE PODATKI A NAJEM PRYWATNY NA ZASADACH OGÓLNYCHOsoby rozliczające w 2022 roku najem prywatny według skali podatkowej nie mają obowiązku wpłacania w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy.


Podatek ten zapłacą dopiero podczas składania zeznania rocznego na początku 2023 roku. Kwota wolna od podatku pozostaje na niezmienionym poziomie – 30.000 zł. Nic nie zmienia się również w kwestii składek do ZUS, tj. w najmie prywatnym nadal nie ma obowiązku opłacania składek. Pakiet Niskie Podatki nie wprowadził również nowych zmian w zakresie amortyzacji lokali mieszkalnych zakupionych w 2022 roku. Zgodnie z obecnymi przepisami te nieruchomości nadal nie podlegają amortyzacji.


Podsumowując, dla osób rozliczających wynajem w ramach najmu prywatnego na zasadach ogólnych najważniejsza zmiana wprowadzona pakietem Niskie Podatki to obniżenie stawki podatku z 17 % na 12 %. Podatek ten trzeba będzie zapłacić dopiero w 2023 roku przy rozliczeniu rocznym.PAKIET NISKIE PODATKI A NAJEM PRYWATNY NA RYCZAŁCIENowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmieniła stawek ryczałtu w zakresie wynajmu nieruchomości. Oznacza to, że wynajmujących nadal obowiązuje stawka 8,5 % dla przychodów do wysokości 100.000 zł oraz 12,5 % od nadwyżki ponad tę kwotę.


Jednakże z uwagi na zmianę skali podatkowej (zmiana stawki z 17% na 12% od dochodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2022 roku) ryczałtowcy mogą zmienić formę opodatkowania najmu za 2022 rok z ryczałtu na skalę podatkową.


Jak dokonać zmiany formy opodatkowania najmu na zasady ogólne w 2022 roku?


Zmiana ta odbywa się poprzez złożenie w 2023 roku deklaracji PIT–36 za 2022 rok. Obliczanie i wpłata ryczałtu w trakcie 2022 roku funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.


UWAGA!

Wyjątek stanowi obowiązek wpłaty ryczałtu należnego za grudzień 2022/ostatni kwartał 2022 r. do końca lutego 2023 roku. Jeśli przed 28.02.2023 podatnik złoży PIT-36, to obowiązek ten nie będzie go dotyczył.PAKIET NISKIE PODATKI A WYNAJEM | PODSUMOWANIE


Jak widzisz – po raz kolejny czekają nas spore zmiany w podatkach… Niebawem wielu podatników stanie przed decyzją związaną ze zmianą formy opodatkowania najmu. Pamiętaj, że znajomość nowych przepisów ułatwi Ci podjęcie optymalnej dla siebie decyzji. Chcesz mieć pewność, że nie ominą Cię ważne informacje związane z rozliczaniem wynajmu w świetle aktualnych przepisów podatkowych? Jeśli tak, to zachęcam do regularnego śledzenia wpisów na blogu REDi TAX. Zachęcam również do dyskusji w komentarzach pod tym wpisem.


Jeśli z kolei nie czujesz się pewnie w zagadnieniach podatkowych i wolisz zdać się na wiedzę eksperta do spraw podatków od najmu, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Możesz umówić się ze mną na indywidualną konsultację online, podczas której wspólnie omówimy nurtujące Cię pytania z zakresu rozliczania najmu.


konsultacja podatkowa Renata Dobrowolska


Zobacz też pozostałe wpisy!

5 2 głosowanie
Article Rating
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze
0
Jeżeli masz jakieś przemyślenia na ten temat, to umieść to w komentarzux
()
x